U bent hier

Kosten

De betaling wordt berekend over de in het contract genoemde uren. Dus vanaf het moment dat de peuter geplaatst is totdat de peuter 4 jaar wordt en weggaat. Dit bedrag wordt per kalender jaar berekend en gedeeld door 12 (maanden)
Er geldt een opzeg termijn van één (1) maand, dit moet schriftelijk via het opzegformulier aan de directrice gegeven worden.

De opvang kan op twee manieren worden gefinancierd.
A) Ouders die allebei werken of alleenstaande werkende ouders hebben recht op kindertoeslag, ook ouders die een traject naar werk of een opleiding of een inburgeringscursus volgen.
B) Ouders uit kostwinners gezinnen (gezinnen waarbij 1 van de beide ouders werken) en niet werkende ouders krijgen de peuteropvang voor een deel gesubsidieerd door de gemeente.

A) Kinderopvangtoeslag ouders (KOT)
(voor tweeverdieners of alleenstaande werkende ouder)

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvang is veel minder duur dan u denkt. Ouders die gebruik maken van kinderopvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan ontvangt u een gedeelte van de brutokosten terug van de Belastingdienst.
Voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag heeft u nodig: het brutotarief (€ 8,00 p/u) het LRK nummer van peuterspeelzaal Overwhere (874480930) het aantal opvanguren voor 2 dagdelen is 21.66 uur p/m, uw verzamelinkomen en uw DigiD. Met de rekenhulp link kunt u een proefberekening maken wat u terugkrijgt van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstij...

Bovenstaande gegevens worden vermeld in het contract die u van de peuterspeelzaal ontvangt.

U betaalt aan de peuterspeelzaal het volledige bedrag dat op uw contract staat.

Let op!!! zijn er wijzigingen in uw inkomen of opvang uren, geef dit dan binnen 4 weken door aan de belastingdienst anders krijgt u misschien een naheffing.

B) Ouderbijdrage van de kostwinnersgezinnen
(een ouder werkt of niet werkende ouders)

De hoogte van de ouderbijdrage is inkomens afhankelijk. In 2018 wordt de ouderbijdrage per maand voor 2 dagdelen:

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2018 p/m 1ste kind p/m 2de kind
lager dan € 23.470 gratis gratis
€ 23.471 - € 28.981 € 22,74 € 20,14
€ 28.982 - € 39.880 € 32,50 € 21,44
€ 39.881 - € 54.242 € 43,96 € 21,66
€ 54.243 - € 77.970 € 67,58 € 26,43
€ 77.971 - € 108.044 € 105,92 € 34,66
€ 108.045 en hoger € 119,56 € 54,15

De automatische incasso vindt plaats in de laatste week (rond de 26ste) voorafgaand van de betreffende maand (U betaald dus vooraf). De automatisch incasso vindt plaats naar bankrekeningnummer: NL26ABNA826747388

VVE kinderen
Voor kinderen met een officiële indicatie via het consultatiebureau geldt dat zij 3/ 4 dagdelen kunnen afnemen met een subsidieregeling vanuit de gemeente (voor de eerste twee dagdelen betaalt de ouder een inkomensafhankelijke ouderbijdrage met een aanvulling door de gemeente of belastingdienst en de 3e en 4e middag betaalt de gemeente)

Op bovengenoemde punten gelden de algemene voorwaarden die vermeld staan op de website. De algemene voorwaarden kunt u hier bekijken

Contact
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de KOT (Kinder Opvang Toeslag) De raadsleden van Clup Welzijn kunnen u
helpen bij het invullen van de aanvraag; Tel 0299-480630