U bent hier

Interne klachtenreglement

Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de pedagogisch medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de directrice of de voorzitter van de oudercommissie. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden. Het klachtenformulier is op te vragen bij de oudercommissie van de peuterspeelzaal.

U kunt het reglement van de interne en externe klachtencommissie hier downloaden (PDF- formaat)